Toimintamme

80 492 17.03.2015
Klubin päätoimintamuodot ja -tavoitteetSivistys- ja kulttuuritoiminta:

Klubin päätarkoituksena on venäjäkielisen vähemmistön kulttuurin, perinteiden ja venäjän kielen säilyttäminen ja edistäminen (oman identiteetin vaaliminen sekä pääkulttuuriin yhteyksien edistäminen, kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla).
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Klubi järjestää kursseja, tilaisuuksia, juhlia, konsertteja, esityksiä, näyttelyitä ja matkoja. Klubi julkaisee jo vuodesta 1994 alkaen venäjänkielistä Russkij Svet -lehteä. Yhdistys tekee ja postittaa tarpeen mukaan tiedotteita. Yhdistyksen ilmoituksia ja tiedotteita on viime aikana postitettu myös käyttäen sähköpostia.
Klubi antaa kotilainaan venäjänkielisiä videoita, kirjoja ja lehtiä jne.
V. 2001 järjestetty Kirjoituskilpailu on tullut perinteiseksi, niitä on järjestetty joka vuosi. Kirjoituskilpailuihin on osallistunut kirjoittajia Suomen eri kaupungeista. V. 2004 on julkaistu parhaiden kirjoitusten antologia.
Klubin edustajat ovat esiintyneet eri yhteisöjen, yhdistysten, projektien jne. järjestämissä konserteissa, tilaisuuksissa, seminaareissa yms. Yhdistys on mm. keväällä 2013 järjestänyt useamman tapahtuman Tampereen Venäjän kulttuurin päivien aikana, mm. suuren Laskiaisjuhlan Tampereen Tallipihalla.
Vuonna 2010 yhdistys on toteuttanut Tampere yhdessä -projektin pienhankkeen ”Privet Venäjältä”. Hankkeessa tutustutettiin esi- ja alakoulujen lapsia, heidän vanhem¬piaan, opettajia ja muuta koulujen henkilöstöä venäläiseen kulttuuriin ja venäjän kieleen. Projektityöntekijät suunnittelivat ja harjoittelivat venäläisestä kulttuurista kertovia eri-ikäisille lapsille sopivia noin tunnin mittaisia yhteistoiminnallisia esityksiä. Projektityöntekijät ovat kiertäneet Tampereen kouluissa esittämässä kymmenen kertaa "Privet Venäjältä" -esityksen, jonka aikana esitettiin kulttuurin seu¬raavia osa-alueita: satukirjallisuus (nukketeatteriesityksenä), musiikki, tanssi, leikit ja käsityötaide. Lapsille, heidän vanhemmilleen ja opettajille jaettiin hankkeen esitettä, missä kerrotaan lyhyesti venäläisestä kulttuurista ja venäjän kielestä. Projektin aikana kehitettyä venäjän kielestä ja kulttuurista kertovaa ohjelmaa on esitetty myös v. 2013 mm. rasismin vastaisen viikon aikana.

Yhdistyksen Internet-sivu (tampereclub.ru), jota on täydellisesti uusittu vuonna 2010, on ollut käytössä jo yli 10 vuotta. Siihen on koottu tietoja Klubin tavoitteista ja toiminnasta, ilmoituksia tapahtumista, valokuva- ja videoreportaaseja tärkeimmistä tapahtumista, Russkij svet -lehden viimeisten vuosien, sekä kirjoituskilpailutuloksia ja parhaimpia kirjoituksia sisältävät numerot (pdf-muodossa) jne. (Kotisivu on osittain kaksikielinen.)
Klubin merkittävänä hankkeena on ollut Längelmäelle syksyllä 1991 pystytetty venäläisten sotavankien muistomerkki, josta on yritetty mahdollisuuksien mukaan pitää huolta. V. 2002 on suoritettu sen kunnostaminen, siivouksia ja korjaustöitä on suoritettu myös v. 2014 Venäjän Federaation suurlähetystön avustuksella.
V. 2010 paikallisen asukkaan vihjeestä on löydetty vielä yksi neuvostoliittolaisten sotavankien muistomerkki metsästä lähellä Orivettä, veljeshaudalla, johon on haudattu 86 sotavankia. Joka vuosi yhdistyksen jäsenien voimin on suoritettu kevätsiivouksia muistomerkkien alueella ja, tarvittaessa, pieniä korjaustöitä, aitauksen maalauksia yms.

Lapsi- ja nuorisotoiminta
Erittäin tärkeänä Klubin tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa maahanmuuttajalasten kotoutumista, säilyttäen samalla omaperäisyyttä, identiteettiä ja omaa kulttuuria. Klubissa toimii useita lasten ja nuorten kerhoja. Lapsille ja nuorille on järjestetty teatteri-, nukketeatteri-, musiikki- ja tanssiryhmien esityksiä, tanssi-iltoja jne. V. 2014 lapsille on, esimerkiksi, jäljestetty juhlia, nukketeattereiden ja muita esityksiä.
Yhdistyksen yhteydessä toimiva Nukketeatteristudio on harjoitellut ja valmistanut vuoden aikana kaksi uutta näytöstä, joita on esitetty lasten juhlissa.
Perinteiset lasten Joulujuhlissa, joita myös v. 2014 järjestettiin kaksi, on käynyt noin 400 katsojaa (Uuden vuoden juhla aikuisille v. 2014 järjestettiin Purjeseuran tiloissa).
Klubin lasten kerhoissa käy yli 100 lasta.

Maahanmuuttajatoiminta
Vuodesta 1989 lähtien maahanmuuttajille annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea, neuvontaa ja ohjausta, tulkkaus- ja käännösapua. Klubin toimistossa on järjestetty vapaehtoisten ja eri tuilla työllistettyjen työntekijöiden voimin jokapäiväinen vastaanotto ja neuvonta, ja toimistossamme käy tai sinne soittaa päivittäin huomattava määrä ihmisiä (v. 2013 on rekisteröity 570 asiakaskäyntiä toimistossamme).
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestetään mm. kohtaamistilaisuuksia sekä erilaisia kerhoja ja muuta monipuolista toimintaa. Pyritään työllistämään työttömiä maahanmuuttajia eri tukimuodoilla yhdistykseen.
Klubi ylläpitää suhteita eri sidosryhmiin mm. kulttuurin, taiteen, kirjallisuuden edustajiin sekä muissa maissa toimiviin maahanmuuttajayhdistyksiin.

Liikunta- ja vapaa-aikakerhot
Venäläinen klubin muun toiminnan lisäksi järjestää erilaisia liikunta- ja vapaa-aikakerhoja. Kerhojen alkuperäinen tarkoitus oli ja on edelleenkin tukea maahanmuuttajia säilyttämään venäläistä kulttuuria ja kieltä, tekemällä mielenkiintoisia asioita, samalla harrastaen ja kehittäen omia taitojansa ja tietojansa. Tällä hetkellä Klubin lasten kerhoissa käy yli 100 lasta.

Tanssiryhmä Rio-Dance
Tanssiryhmä Rio-Dance on perustettu vuonna 2000, sen johtajana on ammattitanssija Rimma Makarova. Tällä hetkellä Rio-Dance koostuu kolmesta ryhmästä 3,5-7-vuotiat lapset, 8-13 vuotta vanhat lapset ja nuoret, ja yli 16-vuotiat nuoret ja aikuiset. Yhteensä tanssijoiden määrää on noin 50. Tanssiryhmät kokoontuvat harjoituksiin vuoden aikana Hervannan vapaa-aikakeskuksen tiloissa vähintään kaksi kertaa viikossa. Vuoden aikana Rio-Dance pitää 2-3 konserttia ja muutama pienesitys juhlatilaisuuksissa.

Nyrkkeilykerho
Nyrkkeilykerho oli perustettu vuonna 2002, silloin kun venäläinen nyrkkeilijä Andrej Zacepin tarjosi kerhoprojektinsa Venäläiselle Klubille. Kerhossa käy 10 - 13 ihmistä, joiden ikä vaihtelee 9-53 vuoden välillä (keski-ikä 20-25 v.). Harjoitukset pidetään kaksi kertaa viikossa Hervannan vapaa-aikakeskuksen liikuntasalin tiloissa, joista voidaan saada mahdollisuuksien mukaan tarvittavat välineet.

Nukketeatteri
Nukketeatteri on toiminut 6 vuotta yhdistyksen varapuheenjohtajan Margarita Niemen johdolla. Tähän menneessä kerho on ommellut ja suunnitellut kaikki nuket ja näyttämövarusteet omin voimin. Kerho pitää noin 4 esitystä vuodessa, lisäksi kaksi esitystä pidetään lasten joulujuhlissa. Nukketeatterin toimintaan osallistuvat 7 esiintyjää, taitelija ja koristetaitelija.

JULKAISUTOIMINTA
Neljä kertaa vuodessa Klubi julkaisee tiedotus-, kulttuuri- ja kirjallisuuslehteä ”Russkij Svet” venäjän kielellä. Lehteä julkaistaan vuodesta 1994 lähtien ja sen tavoite on mm. kertoa lukijoille yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Lehdessä kerrotaan hyödyllisiä ja mielenkiintoisia asioita, esim. terveyteen, koulutukseen tai maahanmuuttajien elämään liittyviä asioita. Lehteä tehdään yleisavustuksien ja jäsenmaksujen varoilla sekä vapaaehtoistyöllä.

Venäläinen Klubi suunnittelee ja julkaisee lehtien lisäksi omia esitteitä kerhojen ja klubin toiminnasta.
Kaikki lehdet ja esitteet lukijat ja jäsenet voivat saada ilmaiseksi.

TIEDOTTAMINEN
Laaditaan ja postitetaan tiedotteita ja muita tietoja yhdistyksen toiminnasta säännöllisesti joka kuukausi. Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia, yhdistyksen Internet-sivuja sekä postilla toimitetaan tiedotteita niille jotka eivät pysty tai eivät osaa käyttää tietokoneetta. Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse sekä otetaan yhteyttä puhelimitse tarvittaessa.
Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa yhdistyksen toiminnasta muille yhdistyksille. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin.

Yhdistyksen sekä yhteistyökumppaneiden studiot ja kerhot:

Tanssistudio "Rio-Dance" lapsille ja nuorille –
(rytmi, koreografia, tanssi, tiimityö)
Studion johtaja Rima Makarova, puh. 040 508 7974

Lasten musiikkikerho, Tesoma
(lasten motoristen taitoja, huomion, kielenkäytön ja musiikkikykyjen kehittäminen)
osoite: Tesomankuja Tesomankirkko, pääovi
kerhon ohjaaja Olga Narnakovoy, puh. 046 810 8938

Nyrkkeilynkerho
(Kehitetään tarkkuutta ja koordinaatiota)
Kerhoa suositellaan nuorille 12 – 14-vuotiaille ja aikuisille.
Hervannan vapaa-aikakeskus,
Kerhon ohjaaja Andrei Zatsepin, puh. 040 556 9759

Nukketeatteri
(aikuisten teatteristudio - luovuuden, mielikuvituksen, muistin, taiteellisten kykyjen kehitys)
Teatterin johtaja Margarita Niemi, puh. 040 583 2066

Lasten taidekerho
5 – 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu kerho
Hervanta.
Ohjaaja Irina Lehtonen, puh. 0404428813.

Pehmolelujen ompelukerhot lapsille ja aikuisille
Keskustori 4, 3 krs.
Ohjaaja Svetlana Gorinenko, puh. 050 300 4268

Fitness-studio
(aerobic, rytminen voimistelu, notkeus, plastiikka)
Voimistelua ulkona, 55+
Ohjaaja Olga Niemelä puh. 044348 9835

Lasten venäjän kielen studio
koulutusta 3-7-vuotiaille:
Studion johtaja Anastasia Dmitrieva, Venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja, puh. 0442853968

Venäläinen kuoro
tiistaisin klo 16.15 - 17.45
Ahjola-koulu.
Tammerkosken koulussa, luokka 11
ryhmän ohjaaja Elina Uimonen puh. 045 679 1217

17.03.2015