русский клуб тампере

 Toimintamme

33 971  17.03.2015 
Klubin päätoimintamuodot ja -tavoitteetSivistys- ja kulttuuritoiminta:

Klubin päätarkoituksena on venäjäkielisen vähemmistön kulttuurin, perinteiden ja venäjän kielen säilyttäminen ja edistäminen (oman identiteetin vaaliminen sekä pääkulttuuriin yhteyksien edistäminen, kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla).
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Klubi järjestää kursseja, tilaisuuksia, juhlia, konsertteja, esityksiä, näyttelyitä ja matkoja. Klubi julkaisee jo vuodesta 1994 alkaen venäjänkielistä Russkij Svet -lehteä. Yhdistys tekee ja postittaa tarpeen mukaan tiedotteita. Yhdistyksen ilmoituksia ja tiedotteita on viime aikana postitettu myös käyttäen sähköpostia.
Klubi antaa kotilainaan venäjänkielisiä videoita, kirjoja ja lehtiä jne.
V. 2001 järjestetty Kirjoituskilpailu on tullut perinteiseksi, niitä on järjestetty joka vuosi. Kirjoituskilpailuihin on osallistunut kirjoittajia Suomen eri kaupungeista. V. 2004 on julkaistu parhaiden kirjoitusten antologia.
Klubin edustajat ovat esiintyneet eri yhteisöjen, yhdistysten, projektien jne. järjestämissä konserteissa, tilaisuuksissa, seminaareissa yms. Yhdistys on mm. keväällä 2013 järjestänyt useamman tapahtuman Tampereen Venäjän kulttuurin päivien aikana, mm. suuren Laskiaisjuhlan Tampereen Tallipihalla.
Vuonna 2010 yhdistys on toteuttanut Tampere yhdessä -projektin pienhankkeen ”Privet Venäjältä”. Hankkeessa tutustutettiin esi- ja alakoulujen lapsia, heidän vanhem¬piaan, opettajia ja muuta koulujen henkilöstöä venäläiseen kulttuuriin ja venäjän kieleen. Projektityöntekijät suunnittelivat ja harjoittelivat venäläisestä kulttuurista kertovia eri-ikäisille lapsille sopivia noin tunnin mittaisia yhteistoiminnallisia esityksiä. Projektityöntekijät ovat kiertäneet Tampereen kouluissa esittämässä kymmenen kertaa "Privet Venäjältä" -esityksen, jonka aikana esitettiin kulttuurin seu¬raavia osa-alueita: satukirjallisuus (nukketeatteriesityksenä), musiikki, tanssi, leikit ja käsityötaide. Lapsille, heidän vanhemmilleen ja opettajille jaettiin hankkeen esitettä, missä kerrotaan lyhyesti venäläisestä kulttuurista ja venäjän kielestä. Projektin aikana kehitettyä venäjän kielestä ja kulttuurista kertovaa ohjelmaa on esitetty myös v. 2013 mm. rasismin vastaisen viikon aikana.

Yhdistyksen Internet-sivu (tampereclub.ru), jota on täydellisesti uusittu vuonna 2010, on ollut käytössä jo yli 10 vuotta. Siihen on koottu tietoja Klubin tavoitteista ja toiminnasta, ilmoituksia tapahtumista, valokuva- ja videoreportaaseja tärkeimmistä tapahtumista, Russkij svet -lehden viimeisten vuosien, sekä kirjoituskilpailutuloksia ja parhaimpia kirjoituksia sisältävät numerot (pdf-muodossa) jne. (Kotisivu on osittain kaksikielinen.)
Klubin merkittävänä hankkeena on ollut Längelmäelle syksyllä 1991 pystytetty venäläisten sotavankien muistomerkki, josta on yritetty mahdollisuuksien mukaan pitää huolta. V. 2002 on suoritettu sen kunnostaminen, siivouksia ja korjaustöitä on suoritettu myös v. 2014 Venäjän Federaation suurlähetystön avustuksella.
V. 2010 paikallisen asukkaan vihjeestä on löydetty vielä yksi neuvostoliittolaisten sotavankien muistomerkki metsästä lähellä Orivettä, veljeshaudalla, johon on haudattu 86 sotavankia. Joka vuosi yhdistyksen jäsenien voimin on suoritettu kevätsiivouksia muistomerkkien alueella ja, tarvittaessa, pieniä korjaustöitä, aitauksen maalauksia yms.

Lapsi- ja nuorisotoiminta
Erittäin tärkeänä Klubin tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa maahanmuuttajalasten kotoutumista, säilyttäen samalla omaperäisyyttä, identiteettiä ja omaa kulttuuria. Klubissa toimii useita lasten ja nuorten kerhoja. Lapsille ja nuorille on järjestetty teatteri-, nukketeatteri-, musiikki- ja tanssiryhmien esityksiä, tanssi-iltoja jne. V. 2014 lapsille on, esimerkiksi, jäljestetty juhlia, nukketeattereiden ja muita esityksiä.
Yhdistyksen yhteydessä toimiva Nukketeatteristudio on harjoitellut ja valmistanut vuoden aikana kaksi uutta näytöstä, joita on esitetty lasten juhlissa.
Perinteiset lasten Joulujuhlissa, joita myös v. 2014 järjestettiin kaksi, on käynyt noin 400 katsojaa (Uuden vuoden juhla aikuisille v. 2014 järjestettiin Purjeseuran tiloissa).
Klubin lasten kerhoissa käy yli 100 lasta.

Maahanmuuttajatoiminta
Vuodesta 1989 lähtien maahanmuuttajille annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea, neuvontaa ja ohjausta, tulkkaus- ja käännösapua. Klubin toimistossa on järjestetty vapaehtoisten ja eri tuilla työllistettyjen työntekijöiden voimin jokapäiväinen vastaanotto ja neuvonta, ja toimistossamme käy tai sinne soittaa päivittäin huomattava määrä ihmisiä (v. 2013 on rekisteröity 570 asiakaskäyntiä toimistossamme).
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestetään mm. kohtaamistilaisuuksia sekä erilaisia kerhoja ja muuta monipuolista toimintaa. Pyritään työllistämään työttömiä maahanmuuttajia eri tukimuodoilla yhdistykseen.
Klubi ylläpitää suhteita eri sidosryhmiin mm. kulttuurin, taiteen, kirjallisuuden edustajiin sekä muissa maissa toimiviin maahanmuuttajayhdistyksiin.

Liikunta- ja vapaa-aikakerhot
Venäläinen klubin muun toiminnan lisäksi järjestää erilaisia liikunta- ja vapaa-aikakerhoja. Kerhojen alkuperäinen tarkoitus oli ja on edelleenkin tukea maahanmuuttajia säilyttämään venäläistä kulttuuria ja kieltä, tekemällä mielenkiintoisia asioita, samalla harrastaen ja kehittäen omia taitojansa ja tietojansa. Tällä hetkellä Klubin lasten kerhoissa käy yli 100 lasta.

Tanssiryhmä Rio-Dance
Tanssiryhmä Rio-Dance on perustettu vuonna 2000, sen johtajana on ammattitanssija Rimma Makarova. Tällä hetkellä Rio-Dance koostuu kolmesta ryhmästä 3,5-7-vuotiat lapset, 8-13 vuotta vanhat lapset ja nuoret, ja yli 16-vuotiat nuoret ja aikuiset. Yhteensä tanssijoiden määrää on noin 50. Tanssiryhmät kokoontuvat harjoituksiin vuoden aikana Hervannan vapaa-aikakeskuksen tiloissa vähintään kaksi kertaa viikossa. Vuoden aikana Rio-Dance pitää 2-3 konserttia ja muutama pienesitys juhlatilaisuuksissa.

Nyrkkeilykerho
Nyrkkeilykerho oli perustettu vuonna 2002, silloin kun venäläinen nyrkkeilijä Andrej Zacepin tarjosi kerhoprojektinsa Venäläiselle Klubille. Kerhossa käy 10 - 13 ihmistä, joiden ikä vaihtelee 9-53 vuoden välillä (keski-ikä 20-25 v.). Harjoitukset pidetään kaksi kertaa viikossa Hervannan vapaa-aikakeskuksen liikuntasalin tiloissa, joista voidaan saada mahdollisuuksien mukaan tarvittavat välineet.

Kamppailukerho
Vuonna 2012 kamppailukerho oli perustettu ohjaajan Anton Tonakanyanin aloitteesta. Kamppailun yksi ryhmä muodostuu 12–14 ihmisestä, joiden ikä vaihtelee 6-13 vuoden välillä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa Hervannan vapaa-aikakeskuksen liikuntasalin tiloissa.
Klubin tavoitteena on tukea kerhoa mahdollisuuksien mukaan, avustamme tilojen ja työvälineiden hankkimisessa.

Nukketeatteri
Nukketeatteri on toiminut 6 vuotta yhdistyksen varapuheenjohtajan Margarita Niemen johdolla. Tähän menneessä kerho on ommellut ja suunnitellut kaikki nuket ja näyttämövarusteet omin voimin. Kerho pitää noin 4 esitystä vuodessa, lisäksi kaksi esitystä pidetään lasten joulujuhlissa. Nukketeatterin toimintaan osallistuvat 7 esiintyjää, taitelija ja koristetaitelija.

Venäjän kielen studio
Venäläinen Klubi antaa pienille lapsille ja nuorille mahdollisuuden ylläpitää venäjän kielen taitojaan. Monet Suomessa syntyneet lapset osaavat puhua molempia kieliä muttei kirjoittaa ja lukea. Tämän kerhon avulla lapset saavat oppia venäjän kielen aakkoset, lukea kirjoja venäjän kielellä ja myös kirjoittaa. Venäjän kielen studiossa on viisi ryhmää. Ryhmät tapaavat kerran viikossa koululukukauden aikana.

JULKAISUTOIMINTA
Neljä kertaa vuodessa Klubi julkaisee tiedotus-, kulttuuri- ja kirjallisuuslehteä ”Russkij Svet” venäjän kielellä. Lehteä julkaistaan vuodesta 1994 lähtien ja sen tavoite on mm. kertoa lukijoille yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Lehdessä kerrotaan hyödyllisiä ja mielenkiintoisia asioita, esim. terveyteen, koulutukseen tai maahanmuuttajien elämään liittyviä asioita. Lehteä tehdään yleisavustuksien ja jäsenmaksujen varoilla sekä vapaaehtoistyöllä.
Venäläinen Klubi toimii Mosaiikki-Tampere -projektin yhteistyökumppanina. ”Mosaiikki-Tampere” lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa kahdella kielellä, suomi-venäjä. Lehden tarkoitus on kertoa lukijalle enemmän Suomesta, elämästä Suomessa, historiasta, erilaisista tapahtumista ja terveydestä yms.
Venäläinen Klubi suunnittelee ja julkaisee lehtien lisäksi omia esitteitä kerhojen ja klubin toiminnasta.
Kaikki lehdet ja esitteet lukijat ja jäsenet voivat saada ilmaiseksi.

TIEDOTTAMINEN
Laaditaan ja postitetaan tiedotteita ja muita tietoja yhdistyksen toiminnasta säännöllisesti joka kuukausi. Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia, yhdistyksen Internet-sivuja sekä postilla toimitetaan tiedotteita niille jotka eivät pysty tai eivät osaa käyttää tietokoneetta. Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse sekä otetaan yhteyttä puhelimitse tarvittaessa.
Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa yhdistyksen toiminnasta muille yhdistyksille. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin.

Studioiden ja kerhojen aikataulut 2014 -2015:

Tanssistudio "Rio-Dance" lapsille ja nuorille –
(rytmi, koreografia, tanssi, tiimityö)
Keskiviikko 18.00-19,00, sali 132, 9-12-vuotiaiten ryhmä
klo 19.00-21.00, sali 132, yli 16-vuotiaiten ryhmä
Perjantai 18.00 -19,00, sali 132,
19,00-20.00, sali 132, vanhempien ja keskiryhmä
Studion johtaja Rima Makarova, puh. 040 508 7974

Lasten musiikkikerho, Tesoma
(lasten motoristen taitoja, huomion, kielenkäytön ja musiikkikykyjen kehittäminen)
Maanantai 10.00 – 11.00 2 – 4-vuotiat, 11.00 - 12.00 musiikintunnit 0 – 1-vuotiat
Tiistai 17.00 – 18.00 2 – 4-vuotiat, 18 - 19 4 - 7-vuotiat
Perjantai 17.00 – 18.00 kehittämistunnit 2,5-vuotiaista alkaen:
(oppimateriaali maksullinen)
osoite: Tesomankuja Tesomankirkko, pääovi
kerhon ohjaaja Olga Narnakovoy, puh. 046 810 8938

Nyrkkeilynkerho
(Kehitetään tarkkuutta ja koordinaatiota)
Keskiviikko 19.00 - 20.30
Perjantai 19.30 - 21.00
Kerhoa suositellaan nuorille 12 – 14-vuotiaille ja aikuisille.
Hervannan vapaa-aikakeskus,
Kerhon ohjaaja Andrei Zatsepin, puh. 040 556 9759

Kamppailukerho
(Edistetään opiskelijoiden henkistä ja lujaluontoisuuden kehitystä, parannetaan terveyttä, harmonista fysiikan ja fyysisten ominaisuuksien kehitystä)
suositellaan kaikenikäisille, 6-vuotiaista alkaen:
Tiistai 16.00 – 17.30 sali 106
Torstai 16.00 – 17.30 sali 106
fyysinen valmennus, käsillä ja jaloilla lyönti- ja torjuntatekniikka, lukot, heitot, kipuotteet, akrobatian elementit.
Osoite: Hervannan vapaa-aikakeskus, sali 106
Ohjaaja Anton Tonakanyan, puh. 046 523 4927

Nukketeatteri
(aikuisten teatteristudio - luovuuden, mielikuvituksen, muistin, taiteellisten kykyjen kehitys)
toimii oman aikataulunsa mukaan ja valmistelee perinteisesti kaksi nukketeatteriesitystä vuodessa. Kevät- ja jouluesityksiä.
Teatterin johtaja Margarita Niemi, puh. 040 583 2066

Fitness-studio
(aerobic, rytminen voimistelu, notkeus, plastiikka)
Maanantai 16.00 - 16.45 Kehittävä koulutus 2 – 4-vuotiaille vanhempien kanssa
17.00 - 17.45 Kehittävä koulutus 5 - 8-vuotiaille.
Sunnuntai 10.50 - 11.50 Zumba aikuisille.
12.00 - 13.00 Yoga
Ohjaaja Olga Niemelä puh. 044348 9835

Lasten venäjän kielen studio
koulutusta 3-7-vuotiaille:
1 ryhmä " Kielenkäytön kehittäminen lapsille " (3-vuotiaille), tiistai klo 16.30.
2 ryhmä "Tutustuminen kirjaimiin ja ääniin " (4-vuotiaille), maanantai klo 16.30.
3 ryhmä "Luen tavuittain" (5-vuotiaille), lauantai klo 11.00.
4 ryhmä " Opimme lukemaan ja kirjoittamaan " (6-vuotiaille), lauantai klo 12.00.
5 ryhmä " Mielenkiintoisen lukemisen oppitunteja ensiluokkalaisille " (7-vuotiaille), maanantai klo 17.30.
6 ryhmä "Venäjä vieraana kielenä" (vanhemmille opiskelijoille), perjantai klo 18.00.
Osoite: Hervannan vapaa-aikakeskus, huone 216
Studion johtaja Anastasia Dmitrieva, Venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja, puh. 0442853968

Venäläinen kuoro
tiistaisin klo 16.15 - 17.45
Ahjola-koulu.
Tammerkosken koulussa, luokka 11
ryhmän ohjaaja Elina Uimonen puh. 045 679 1217

Käsityöstudio (helmikoristelu)
Ohjaaja Natalia Shuvalov, puh. 044 354 6705
Kansainvallinen toimintakeskus, Suvantokatu 13

17.03.2015 
Путешествие в сказочную Лапландию 2021

Путешествие в сказочную Лапландию 2021

Информация Клуба
14.11.20

more
Выдача справок пенсионерам

Выдача справок пенсионерам

Информация Клуба
22.12.20

more
Курсы английского языка (осень 2020)

Курсы английского языка (осень 2020)

Информация Клуба
23.09.20

more
Календарь на 2021 г.

Календарь на 2021 г.

Информация Клуба
04.11.20

more
Приглашаем вас в поход - Осенний лес!

Приглашаем вас в поход - Осенний лес!

Информация Клуба
11.09.20

more
Журнал "Русский свет" №3.2020

Журнал "Русский свет" №3.2020

Информация Клуба
05.10.20

more
Природа и люди

Природа и люди

Информация Клуба
11.09.20

more
12 подвигов Геракла. Мифы Древней Греции

12 подвигов Геракла. Мифы Древней Греции

1014
15.09.11

more
Поездка в Китай 2018

Поездка в Китай 2018

47
21.08.17

more
Театральный кружок приглашает ребят в Летний лагерь

Театральный кружок приглашает ребят в Летний лагерь

31
04.04.17

more
Спорт для всех

Спорт для всех

30
01.08.17

more
Помощь в трудоустройстве

Помощь в трудоустройстве

27
28.05.18

more
Клуб Счастье

Клуб Счастье

25
23.08.17

more
Поездка в Лапландию в деревню к Санта Клаусу 2018

Поездка в Лапландию в деревню к Санта Клаусу 2018

25
25.10.17

more
Советские военнопленные в финском плену

Советские военнопленные в финском плену

 21
28.08.16

more
Ляпы - Ирония судьбы, или С легким паром!

Ляпы - Ирония судьбы, или С легким паром!

 16
19.07.10

more
Новогодняя елка для ребят 2015

Новогодняя елка для ребят 2015

 14
09.12.15

more
Новогодняя елка для ребят 2017

Новогодняя елка для ребят 2017

 9
23.11.17

more
Действие алкоголя на организм человека

Действие алкоголя на организм человека

 9
16.10.10

more
Альтернативный загробный мир! (окончание)

Альтернативный загробный мир! (окончание)

 9
07.10.10

more
Новогодняя елка для ребят 2013

Новогодняя елка для ребят 2013

 8
23.11.13

more

как часто посещаете наш сайт?